T6 standard lingüistic
  Sessió anónima. Premi aquí per identificar-se. Idioma:  Versió en català Versió en espanyol
Servei WebPress

1. El servei WebPress dona serveis d'assessoria en el desenvolupament i manteniment del multillingüisme en les seus o llocs web.

2. El servei WebPress tradueix documents XML, SGML i pàgines web.

El servei de traducció WebPress es correlaciona amb els distints graus de complexitat del material a traduir:

 • Documents en formats: HTML, XML i SGML

  WebPress tradueix aquests formats massivament i ràpida, restaurant el format original en el document traduït.

 • Pàginas web estàtiques1

  WebPress tradueix aquests formats massivament i ràpida, insertant en la traducció el format original. La diferència amb l'anterior radica en que els documents resideixen en un servidor web.

 • Pàginas web dinàmiques1 - aplicacions web

  WebPress disposa d'eines que faciliten el procés de traducció per documents SGML i per llenguatges específics: PHP, ASP, JSP, MasonHQ, etc.

  Quan l'aplicació està concebuda en i sobre un entorn de i18n2, la traducció és senzilla i ràpida.

  Aplicacions amb CGI's escrits en C i similars, exigeixen a més de la traducció, el desenvolupament de codi per el suport de la seu web multilingüe.


1 L'estructura i contingut d'una pàgina web estàtica no canvia en el temps. Encara que mostri o tingui continguts flash, animacions, imatges, efectes gràfics, aplicacions Java, DHTML, JavaScript... és estàtica ja que potencialmente mostra sempre els mateixos continguts. D'altra banda una web dinàmica pot generar nous continguts en cada nou accés a una pàgina.
2 i18n és l'abreujatura informàtica d'internacionalització. Si una aplicació aporta o funciona sobre un entorn preparat per i18n és relativament senzill preparar-la per treballar amb diversos idiomes a la vegada. Una altra convenció més complexa però complementària amb l'anterior és la l10n o localització. Consisteix en dotar a l'aplicació de la capacitat d'adaptar-se als costums del lloc geogràfic on s'executa. Per exemple en Espanya, quan s'escriu un nombre, es separa la part sencera de la fraccionària mitjançant una coma, mentres que en els EUA s'usa un punt.
  
Nombre de visites:
5126826